Καυτά
Υγρά
Φιλιά
Γλώσσες που σέρνονται σαν φίδια πάνω στα γόνατα, γύρω από τα μπούτια, πάνω στα σύμβολα του ανδρισμού μας.
Βαθιά
Σκληρά
Φιλιά
Βυθίζομαι μέσα σου… μέσα σου… μέσα σου…
Ρυθμικά
Κυκλικά
Κινούμαι
Όπως το γουδοχέρι μέσα στο γουδί
Επιθυμίες
Σχέδια ευχαρίστησης υφαίνουμε περιπλέκοντας χέρια
Και πόδια
Και δάχτυλα
Και στόματα
Η ηλεκτρική ενέργεια των κορμιών μας δημιουργεί θερμότητα και καύλα
Πολύ καύλα
Πολύ καλή καύλα
Σώμα με σώμα
Τριβόμαστε
Πιο σκληρά
Πιο βαθιά
Πιο υγρά
Πιο γρήγορα
Με παλμό όπως στις πληρωμένες προεκλογικές συγκεντρώσεις
Το σπέρμα αναβλύζει
Καυτό
Έντονο

Advertisements